Nieuws

Woensdag 13 december 2023

Informatiebijeenkomst goed bezocht

Op dinsdagavond 12 december 2023 vond de informatiebijeenkomst van Achterstraat Nistelrode plaats. Tijdens deze avond werden omwonenden en belangstellenden over het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan geïnformeerd. De inloopavond in Zalencentrum De Hoefslag in Nistelrode is goed bezocht. De bezoekers hadden de gelegenheid om de informatiepanelen van het plan te bekijken en vragen te stellen aan de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar. Ook was het mogelijk om via een formulier op de plannen te reageren en vragen te stellen.
Via de nieuwsbrieven houden wij je op de hoogte van het vervolg. Heb je je nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Schrijf je dan hier vrijblijvend in. Via de onderstaande button kun je het stedenbouwkundig plan bekijken.

Bekijk het stedenbouwkundig plan

Vrijdag 1 december 2023

Ontwerpbestemmingsplan in procedure

Het ontwerpbestemmingsplan van nieuwbouwplan Achterstraat Nistelrode wordt, zoals het er nu naar uitziet, op donderdag 7 december a.s. in procedure gebracht. Berichtgeving over de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan wordt gedaan in de krant ‘Mooi Bernheze’ en op de gemeentelijke website. Je vindt het ontwerpbestemmingsplan dan ook terug op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Om omwonenden en belangstellenden over het stedenbouwkundig plan te informeren vindt er op dinsdagavond 12 december aanstaande tussen 17.00 en 19.00 uur een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze inloopavond kan je terecht bij Zalencentrum De Hoefslag, De Wan 1A in Nistelrode. Op dat moment is er nog geen informatie over de woningen beschikbaar, wel kan je de informatiepanelen van het stedenbouwkundig plan en de architectuurstijl bekijken en vragen stellen aan ons en het stedenbouwkundig bureau.

De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een half jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan is vastgesteld. Wij kunnen nu nog niet aangeven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Achterstraat in Nistelrode van start kan gaan. Wij houden je via de nieuwsbrieven op de hoogte.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Dinsdag 21 juni 2022

Inloopavond nieuwbouw Achterstraat

Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure heeft Jansen Bouwontwikkeling samen met bureau Kragten een informatieavond voor de nieuwbouw aan de Achterstraat georganiseerd om in contact te komen met omwonenden van het plangebied en belangstellenden van het plan. De avond werd gehouden op dinsdag 21 juni 2022 in Zalencentrum De Hoefslag te Nistelrode. De direct omwonenden en nabij gelegen woningeigenaren zijn hier door middel van een brief (d.d. 7 juni 2022) voor uitgenodigd. Daarnaast is er op 8 juni 2022 een artikel over deze inloopavond geplaatst in DeMooiBernheze krant. Zie het onderstaande artikel.

Tussen 19.00 – 20.30 uur kon men de voorlopige bouwplannen bekijken en vragen stellen aan vertegenwoordigers van de ontwikkelaar. Er was een opkomst van circa 75 personen, zowel omwonenden als geïnteresseerden. Door middel van twee presentatieborden die op drie plekken in de zaal stonden is het plan toegelicht en de dialoog aangegaan.

ONTWIKKELAAR
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl

VERKOOP | INFORMATIE
Bernheze Makelaars
Bitswijk 10 - Uden
Tel. 0413-243818
E-mail nieuwbouw@bernheze.nl
www.bernheze.nl