Nieuws

Dinsdag 21 juni 2022

Inloopavond nieuwbouw Achterstraat

Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure heeft Jansen Bouwontwikkeling samen met bureau Kragten een informatieavond voor de nieuwbouw aan de Achterstraat georganiseerd om in contact te komen met omwonenden van het plangebied en belangstellenden van het plan. De avond werd gehouden op dinsdag 21 juni 2022 in Zalencentrum De Hoefslag te Nistelrode. De direct omwonenden en nabij gelegen woningeigenaren zijn hier door middel van een brief (d.d. 7 juni) voor uitgenodigd. Daarnaast is er op 8 juni een artikel over deze inloopavond geplaatst in DeMooiBernheze krant. Zie het onderstaande artikel.

Tussen 19.00 – 20.30 uur kon men de voorlopige bouwplannen bekijken en vragen stellen aan vertegenwoordigers van de ontwikkelaar. Er was een opkomst van circa 75 personen, zowel omwonenden als geĂ¯nteresseerden. Door middel van twee presentatieborden die op drie plekken in de zaal stonden is het plan toegelicht en de dialoog aangegaan. Bekijk de presentatieborden via de onderstaande link.

Bekijk de presentatieborden

Ontwikkeling:
Jansen Bouwontwikkeling B.V. Wijchen

Verkoop & informatie:
Bernheze Makelaars
Bitswijk 10 - Uden
Tel. 0413-243818
E-mail nieuwbouw@bernheze.nl